Børn, unge og kronisk sygdom

Hver 6. barn under 16 år lever med en kronisk eller længervarende sygdom.

Hvordan lever et barn og en ung et godt liv med sygdom. Hvordan lever en familie med sygdom der fylder meget af hverdagen. Hvordan beholder et barn / ung sin identitet som menneske og ikke patient / klient. Og hvordan beholder man håb og optimisme intakt?