Oplæg

Et oplæg har normal varighed af ca. 60 min. 2000 kr.

Et oplæg kan være en debat eller en diskussion, som evt. tillæg til en temadag på arbejdspladsen, patientforeningen eller på studiet.

Af temaer til oplæg tilbyder jeg:

Forældre til kronisk syge børn:

 • hvordan beholder man forældrerollen
 • hvordan bibeholder man familielivet
 • hvordan håndtere man fravær fra sociale arrangementer, venner, familie, skole mv.

Barn og ung med kronisk sygdom:

 • hvordan bevare man sociale relationer
 • hvordan håndtere man inklusion, skolegang, uddannelse, fritidsliv.

Job og uddannelse og kronisk sygdom:

 • hvordan kan du uddanne dig, hvilke muligheder er der
 • hvordan kan du bibeholde dit arbejde eller komme i arbejde, når du er kronisk syg
 • hvordan skifter du retning

Parforhold og kronisk sygdom:

 • hvordan kan man håndtere kronisk sygdom
 • hvordan bibeholder man normalitet
 • hvordan udfordre man seksualiteten
 • hvilke hjælpemidler og muligheder er der

Patient-pårørende relation:

 • hvordan oplyser og kommunikere du med din familie: far, mor,børn, søskende
 • hvordan bibeholder du venskaber, eller sortere du ud i dine venner
 • hvordan forholder du dig til dine kollegaer/studiekammerater

Fagperson-patient relation:

 • hvordan forholder du dig som patient
 • hvordan forholder du dig som fagperson til din patient
 • hvordan møder du en kronisk syg
 • professionel eller personlig